Als kleur belangrijk is

Kleur heeft een zeer grote invloed op de beslissingen die we nemen, met name onbewust. Juist nu, in een tijd waarin mensen steeds kritischer worden is het belangrijk om de juiste kleur voor uw product te bereiken en te behouden.

Kleur keuze, kleur consistentie en kleurnauwkeurigheid kan moeilijk zijn. Hiervoor zijn speciale vaardigheden, kennis en tools nodig om een product in exact in de juiste kleur te (re-)produceren.

Veel bedrijven hebben moeite met consistente kleurnauwkeurigheid in hun processen. Het Nederlands Kleur Instituut kan u helpen met specialistisch advies om de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van uw processen te verbeteren.

Het SNKI helpt u graag met onze specialistische kennis en ervaring op kleurtechnologisch gebied. Heeft u hulp nodig bij één of meer onderdelen van uw kleurprocessen? Neem dan contact op.

Visie & Missie

SNKI is kennis en adviesplatform voor kleurtoepassing, kleurbeleving en kleurtechnieken.    

     

Het SNKI heeft als doel de Nederlandse samenleving te dienen door het verzamelen, ontwikkelen en toegankelijk /beschikbaar maken/ stellen van kennis, vaardigheden en producten voor professionals die de BV Nederland wil verstreken op het gebied van kleur, kleurtoepassing en kleurtechniek

Onze Waarden

Om voor u en ons helder te maken waar we voor staan en wat u van ons mag verwachten, hebben we onze waarden vastgesteld

Kwaliteit

resultaatgericht

Innovatief

Maatschappelijk betrokken

Onderscheidend

Meesterschap

Hoe het begon

Maas Kotterink in jongere jaren

De grondlegger van de stichting Nederlands Kleur Instituut is Maas Kotterink.

Maas Kotterink is op 3 oktober 1931 geboren in Enschede en opgegroeid in Almelo. Hij is in de directe chemie aan de HTS te Almelo en begon zijn uitgesproken leven op het laboratorium bij chemiebedrijf Servo te Delden.

In 1960 verhuisde hij naar Zaandam en kwam hij te werken bij verffabriek Pieter Schoen, waar hij verantwoordelijk werd voor de ontwikkeling van de kleurrecepten. Hij had een zeer goed getraind oog voor het waarnemen van kleurverschillen en welke pigmenten nodig zijn om een kleur te ontwikkelen. Eind jaren '60 kwam Maas in contact met Ralph Stanziola van Applied Color Systems (de huidige Datacolor). ACS ontwikkelde computers waarmee kleurverschillen konden worden ontwikkeld en kleurrecepten konden worden ontwikkeld. Hierdoor werd het mogelijk veel efficiënter te werken en kon er bespaard worden op de van onder andere pigmenten.

Na de fusie van Pieter Schoen met Vettewinkel en Varossieau en de overname door Petro Fina in 1972 ontstond het bedrijf Sigma Coatings (nu onderdeel van PPG Coatings). Maas kreeg de opdracht om het kleurenlaboratorium van Sigma Coatings op te zetten op basis van ACS-kleurmeetapparatuur. Hiervoor had Sigma Coatings een aantal kleurmeters aangeschaft voor de verschillende fabriekslocaties.

In 1976 is ontmoeting Maas het bedrijf Total Colour Technics, adviesbureau voor toegepaste kleurtechniek opgericht door Maas Kotterink. Consultancy, kleurmeting, kleurformulatie en kleurbeoordeling waren de peilers voor de organisatie. Met zijn bedrijf hielp hij verffabrieken en andere bedrijven die met kleurontwikkeling te maken hadden beter te werken met de ontwikkeling van kleurrecepten. Hierbij had hij ook de vertegenwoordiging van ACS in Nederland.Begin jaren '80 ontmoeting met Tomas Hård, directeur van het Färginstitutet in Zweden, en kreeg hij als eerste in Europa als eerste distributeur van het Natural COLOR System, en als eerste in Europa als distributeur van het Natural COLOR System, en als eerste in Europa met een distributeur van de normlight fabrikant Verivide voor de Benelux.

Maas Kotterink ontwikkelde als eerste een unieke en maandelijkse cursus 'Toegepaste kleurtechniek' waarin hij zijn opgedane kennis en ervaringen deelde.

Na het veel te vroege overlijden van zijn zoon Arjan in 2004 nam zijn zoon Mark het bedrijf in 2005 over en ging verder onder de naam Nederlands Kleuren Centrum (NKC).
Omdat er door de markt steeds meer kennis over kleur en kleurbeleving werd gevraagd, werd in 2008 de Nederlandse Kleuren School (NKS) opgericht. In 2018 werd de naam van de NKS gewijzigd in Stichting Nederlands Kleur Instituut (SNKI). Daarmee werd een platform gecreëerd dat kennis over kleur en kleurbeleving vergaart en verspreidt en dat optreedt als onafhankelijke deskundige bij vraagstukken over kleur en kleurissues. Nog steeds worden er binnen de SNKI, activiteiten ontwikkeld die voortborduren op ontwikkelingen die Maas in 1976 startte. Maas Kotterink overleed op 89 leeftijd op 24 februari 2021. Tot aan zijn ziekbed heeft Maas zich met raad en daad ingezet voor de verspreiding van kennis over kleur.

Ons Team


Egbert Stremmelaar

Bestuurs-voorzitter

Mark Kotterink

KLeurexpert

Linde

Telefoniste

Lucas

ontvangst en bewaking

Naast ons vast team, zijn er diverse kleurprofessionals aan onze stichting verbonden.

Een kleine greep uit onze klanten

Schrijf je in voor onze kennisblogs

Toegepaste kleurkennis

Contact ons!

Name*
Email*
Message
0 of 350