Workshop Kleurwaarneming en Communicatie

workshop kleurIn de workshop Kleur, Waarneming en Communicatie leert u kleuren visueel te analysen en de basisprincipes om objectief over kleur te communiceren. Het visueel analyseren van kleur is de basis om professioneel met kleur te werken. Het herkennen van de kenmerken van kleur is hierbij essentieel.

In de workshop wordt ingegaan op het nut van kleurordening en kleursystematiek, het waarnemen van kleur en kleurgeheugen. Het gebruik van kleur kan in ieder vakgebied bewust en doeltreffend worden toegepast Middels complexe en minder complexe oefeningen ontwikkelt u de vaardigheden die nodig zijn om kleuren systematisch te rangschikken en bewust toe te passen.

Kernbegrippen:

  • definities van kleur
  • kleur en de omschrijving ervan in verschillende systemen
  • kenmerken van kleur
  • kleurwaarneming
  • kleurcommunicatie
  • kleurgeheugen
  • kleuranalyse
  • kleurmenging

Bel ons voor meer informatie of kijk op www.kleurenschool.nl

Subscribe to our newsletter now!