De NCS Kleurnotatie – Stichting Nederlands Kleur Instituut | Kennisinstelling voor kleurmeting en kleurtechniek

De NCS Kleurnotatie

De NCS Kleurnotatie

 

elementairekleurenHet NCS systeem begint met zes elementaire kleuren, die door mensen als “zuiver” worden waargenomen. Bijvoorbeeld, de elementaire rode kleur is slechts rood, niet een rood met een weinig geel of een roodachtig-blauw. Deze zes elementaire kleuren corresponderen met de waarneming van kleur in onze hersenen. 

De vier chromatische elementaire kleuren zijn Geel (Y), Rood (R), Blauw (B) en Groen (G), en de twee niet chromatische elementaire kleuren Wit (W) en Zwart (S). Alle andere kleuren kunnen worden beschreven aan de hand van visuele gelijkenis van de elementaire kleuren. Deze gelijkenissen zijn de elementaire attributen (geelheid, roodheid, blauwheid, groenheid, witheid en zwartheid). De NCS notaties zijn gebaseerd op hoeveel een bepaalde kleur op twee of meer van deze zes elementaire kleuren lijken.

Wanneer het NCS systeem bekend is, is het mogelijk om de kenmerken van een kleur door zijn notatie te beoordelen. Bijvoorbeeld: hoeveel zwartheid, hoeveel verzadiging, en welke kleurtoon? Dit helpt om kleuren te communiceren, te specificeren, te controleren en te identificeren. De NCS notaties beschrijven de zuiver visuele eigenschappen van de kleur en hebben niets te maken met het mengen van pigment of reflectiecurves enz. te doen.

 

DE NCS COLOUR SPACE

In het drie-dimensionele model die de NCS Kleuren Ruimte wordt genoemd, kunnen alle denkbare oppervlaktekleuren worden geplaatst en zo een nauwkeurige NCS notatie worden gegeven. 

Om de kenmerken van kleur die in de NCS Notatie zijn gemakkelijker te begrijpen, is de dubbele kegel verdeeld in twee tweedimensionale modellen, de NCS Kleuren Cirkel en de NCS Kleurendriehoek

 

DE NCS COLOUR CIRCLE

De NCS Kleurencirkel is een horizontale sectie door het midden van de kleurenruimte die van bovengenoemd wordt gezien waar de vier chromatische elementaire kleuren als de hoofdpunten van een kompas worden geplaatst.

Elk kwadrant tussen twee elementaire kleuren is verdeeld in 100 gelijke stappen, waar elke 10de stap in de NCS Kleuren Cirkel wordt getoond. De kleurtoon van de kleur vindt u in de NCS Kleuren Cirkel beschrijft of de kleur een gele of geelachtige rode enz. is. In het cijfer is de kleurtoon Y90R, een gele kleur (10%) met 90% rood. 

De zuivere grijze kleuren hebben geen kleurtoon en de nuance notatie wordt gegeven die gevolgd wordt door de – N om Neutraal te beschrijven. De zuivere grijze schaal is een schaal van wit tot zwarte en wij verstrekken de kleurstalen van de S 0300-N, dat wit is, tot S 9000-N dat zwart is.

 

DE NCS COLOUR DRIEHOEK

De NCS Kleurendriehoek is een verticale sectie door de kleurenruimte voor de verschillende kleurtonen. De basis van de driehoek is de grijze schaal van witte (W) naar zwart (S) en de top van de driehoek is maximale verzadiging (C) in de huidige kleurtoon, hier Y90R. In de driehoek kunt u de nuance van de kleur vinden, die de visuele hoeveelheid wit, zwart en verzadiging toont.

Daarnaast zullen alle kleurnuances met dezelfde kleurtoon te vinden in een driehoek (een enkele kleur familie).

 

DE NCS NOTATIE

De notatie is gebaseerd op hoeveel van een gelijkenis een kleur heeft van de zes elementaire kleuren NCS: wit, zwart, geel, rood, blauw en groen. 
Wanneer het NCS systeem bekend is, is het mogelijk om de kenmerken van een kleur te beoordelen door de notatie. Bijvoorbeeld: hoeveel zwart, hoeveel chromaticness, en wat is de kleurtoon? Dit helpt om te communiceren en specificaties te controleren en om de kleuren te identificeren. De NCS notaties beschrijven de visuele eigenschappen van de kleur en hebben helemaal niets te maken met het mengen van pigmenten of reflectie bochten etc, die variĆ«ren van fabrikant tot fabrikant

Laten we S 1050-Y90R als voorbeeld nemen.

De aanwezigheid van een S in een NCS notatie toont aan dat het een van de 1.950 NCS gestandaardiseerde kleuren is. De volgende twee cijfers geven van de kleur percentage van het zwart aandeel. De volgende twee getallen tonen het percentage van de chromaticness (verzadiging). Deze twee getallen bij elkaar opgeteld en afgetrokken van 100 houdt u het percentage van de kleur van de witheid over. In dit geval 100% – (10% +50%) = 40% witheid.

Als groep van vier getallen verwijst dit naar de nuance van de kleur. 
Het volgende deel van de NCS notatie geeft aan bij welke kleurtoonfamilie deze notatie behoort. De eerste letter, Y, ter aanduiding van Geel, het volgende nummer laat ons weten dat 90% van de kleurtoon aangeduid met de laatste letter – in dit geval R voor rood is. Dus het is een geel (10%) met 90% rood. Dit deel van de NCS notatie wordt aangeduid als de kleurtoon.

 

{loadposition myposition1}

>