Lissabon 27 april 2018. Ik zit in de plenaire zaal van het congrescentrum waar ...

Read More

Met kleur kun je het welbevinden van mensen positief of negatief beïnvloeden. Kennis van ...

Read More

Als je kleuren visueel beoordeelt, dan moet je ook weten hoe je kleurwaarnemingsvermogen is. ...

Read More