april 11, 2022

Kleur en architectuur: de binnenkant

Share this

0  comments

In ons vorige blog vertelden we over de invloed van kleur in een stedelijke omgeving en binnen de architectuur. Dan gaat het om onder andere ritme, ordenen en vormgeven van de buitenruimte. Deze aspecten spelen ook een rol in het interieur. Er zijn echter nog een paar typische interieuraspecten van belang. Hieronder lees je erover.

Verschil privé-openbaar

Bij een particuliere opdrachtgever gaat het erom dat de specifieke eisen en wensen naar tevredenheid worden omgezet in een ontwerp. Bij openbare en semi-openbare gebouwen gaat het vaak om veel gebruikers, die van totaal verschillende orde kunnen zijn. Dan spelen algemene eisen en objectieve kenmerken een grotere rol. De kleurkeuze is in de eerste plaats dus afhankelijk van gebruikers of mensen die zich in een ruimte bevinden.

Duur van het verblijf

De kleur van een ruimte heeft invloed op ons voelen, denken en handelen. In een ruimte waar mensen maar kort verblijven, zoals een hal, kun je meer uitgesproken kleuren toepassen. Die kunnen soms zelfs helemaal op de voorgrond treden, verrassend zijn, een beetje provoceren, indruk maken. Doordat mensen er maar kort zijn, heeft het geen invloed op lange termijn. In ruimten waar men langer verblijft, doe je er goed aan een kleur minder nadrukkelijk aanwezig te laten zijn. Kleur heeft dan een meer dienende rol.

Ruimtewerking

Kleurkeuze kan de ruimtebeleving beïnvloeden. Lichte ruimten werken groter dan donkere ruimten. Met donkere plafonds kun je een hoogte visueel kleiner maken, met lichte plafonds juist groter. Een smalle, lange ruimte kun je breder maken met lichte kleuren voor de wanden en donkere kleuren voor de kopse wanden te gebruiken. Ook met twee verschillende kleuren op de lange wanden voorkom je het effect van een ‘pijpenla’.

Veiligheidskleuren

Kleuren worden ook gebruikt voor een verbod, waarschuwing, gebod of aanwijzing. Het normblad NEN 3011:2015 geeft zelfs voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes. Opvallend hierin zijn de contrastkleuren. Rood met de contrastkleur wit staat voor ‘stop’, zoals te zien is bij stopborden. Geel met de contrastkleur zwart staat voor ‘voorzichtig’ en zie je bijvoorbeeld terug bij aanduidingen van gevaarlijke stoffen of valgeval.

Kennis van kleur en de werking ervan is onmisbaar voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met kleuren. Of het nu gaat om de inrichting van een wachtruimte, het stylen van een kantoor of kiezen van de kleur baksteen in een stedelijke ontwikkeling. Het gebruik en de juiste inzet van kleur is van invloed op de ruimte in het algemeen en de gebruiker erin.


Tags


Dit zal je ook intressant vinden: 

Wat is metamerie?

Wat is metamerie?

Kleur als marketing tool

Kleur als marketing tool

Itten Passé

Itten Passé

Contact ons!

Name*
Email*
Message
0 of 350