juli 28, 2021

De impact van kleur op het gedrag van je klant

Share this

0  comments

De impact van kleur op gedrag | Nederlands Kleur Instituut

Verkoopt een roze boormachine? Zeker. Er bestaat een hele productielijn met roze gereedschap. Maar vertrouwen we er ook op dat een roze klopboormachine door een betonnen muur kan? Dat is een interessante vraag.

Kleur bepaalt de omzet

De wetten van kleur spelen hierin een rol. Onderzoek toont aan het consumentengedrag voor zo’n 80 tot 90% wordt bepaald door kleur. Daarmee kunnen we stellen dat kleur voor een groot deel bepalend is voor het succes van een product en de omzet van een bedrijf. Als je dit weet, dan spreekt het haast voor zich dat kennis over de wetten van kleur essentieel is voor iedereen die werkt met kleur. In het ontwerp- en productieproces hoort het kiezen en beheersen van de juiste kleur. Hierin spelen een aantal zaken een rol. We lichten er drie uit: harmonie, esthetiek en beleving.


Harmonie

Het is een onbewust proces dat bepaalt of iemand een product koopt of niet. Kleurharmonie speelt hierin een rol. Kleurharmonie betekent zoveel als het in evenwicht zijn van verschillende kleuren, waardoor de combinatie van kleuren een aangenaam affect wordt opgewekt. De wet van de affectieve combinatie stelt dat de affectieve waarde van een kleurencombinatie (van twee kleuren) afhankelijk is van de affectieve waarde van de afzonderlijke kleuren. Bij complexe kleurencomposities blijkt dat de samenstelling van het patroon een groter gewicht heeft dan de individuele kleuren.


Het draait er dus om of kleuren bij elkaar passen. Dat kan gaan om precies zelfde kleuren, zoals bij een samengesteld product als een cv-ketel. Daarbij moet het kloppen, we verwachten dat de kleur van ieder onderdeel exact hetzelfde is. Een geringe kleurafwijking op een specifiek klepje kan van invloed zijn op het consumentengedrag; bewust of onbewust doet het afbreuk aan de perceptie op de kwaliteit van zo’n product.


Esthetiek

Naast harmonie speelt esthetiek een rol. Dat gaat over schoonheid, aantrekkelijkheid. Vinden we iets mooi of lelijk? Het is een subjectief begrip en we beoordelen een kleur vanuit onze persoonlijkheid, cultuur en achtergrond. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ons verleden meekijkt. Toch kan redelijk goed worden voorspeld of een bepaalde kleur(setting) als mooi of lelijk wordt ervaren. Omdat we weten dat harmonie, ordening, contrasten en klanken een effect hebben op de beleving. In het kleurvormgevingsplan heeft een ontwerper deze vier instrumenten tot zijn beschikking voor het maken van kleurkeuzes.


Beleving

Blauw ervaren we als fris, rood als warm. Associatie van kleur gaat ook volgens wetten. Het waarschuwt ons voor gevaarlijke situaties. In het verkeer vertelt een stoplicht wat je moet doen. Via de huidskleur weten we of iemand ziek is. Kleur maakt ons alert op bepaalde situaties of gebeurtenissen, geeft stemming en betekenis aan architectuur en maakt het mogelijk dat mensen met hun kleding een bepaalde identiteit uitstralen. Kennis van de psychologische aspecten van kleur is nodig om te komen tot de juiste keuzes in een kleurgevingsplan.


Al met al kun je zeggen dat kleur vele functies heeft in ons bestaan. En dat de impact van kleur op het consumentengedrag ontzettend groot is. Waar het bij kleurgeven om gaat, is dat je bedenkt dat mensen altijd op zoek zijn naar balans, naar harmonie. Is die er niet, dan voelen we ons onaangenaam en ongemakkelijk. Daarin hebben kleurgevers een grote verantwoordelijkheid.


Tags


Dit zal je ook intressant vinden: 

Kleur als marketing tool

Kleur als marketing tool

Itten Passé

Itten Passé

Alles over kleurechtheid

Alles over kleurechtheid

Mis geen post van ons!

Schijf je in voor onze kennis artikelen die tweewekelijks verschijnen!

Neem contact met ons op

Name*
Email*
Message
0 of 350