Onderscheiding van grenzen - Nederlands Kleurinstituut | Kennisinstelling voor kleurmeting en kleurtechniek

Onderscheiding van grenzen

Wanneer verschillende kleuren gecombineerd worden met elkaar worden ze vaak in contrast met elkaar gebruikt. Dit contrast kan benoemd worden als onderscheiden van grenzen: in het Engels Distincteness of border, DB.

Hoe sterker het verschil tussen twee kleuren, hoe meer de de kleur elementen en vorm verschillen. Dit kan gebruikt worden om visuele higlights te creëren of nadruk te leggen op vorm of patronen en elementen waarmee gespeeld kan worden als onderdeel van kleurontwerp.

Het onderscheid van de grens varieert per kleurtoon en nuance. Het contrast van de helderheid van de gebruikte kleuren is de belangrijkste factor in het creeren van onderscheid van grenzen. Kleurtoon en verzadiging hebben een veel kleinere impact hierop. Het verschil in helderheid, (lichtheid) van een kleur bepaalt hoe we twee verschillende kleuren lezen, als een collectieve eenheid of als twee seperate en contrasterende elementen.

De lichtheid (helderheid) van kleur speelt een belangrijke rol bij het definiëren van de DB. De lichtheid van een kleur is niet een kwaliteit van een een unieke kleur en kan gemeten worden met bij voorbeeld de NCS Lichtheidsmeter. Twee verschillende kleuren hebben dezelfde lichtheid als ze, vergeleken met de grijsschaal, dezelfde DB laten zien ten opzichte van dezelfde grijs. Het is belangrijk om op te merken dat lichtheid geen relatie heeft met het witgehalte in een kleur.

Van een afstand is het contrast in lichtheid (helderheidscontrast) nagenoeg het enige waar te nemen contrast. Kleurtoonverschil maakt nauwelijs impact. Als je dichterbij komt, lichtheid speelt een belangrijke rol in het “afzonderen” van gevels, signalering en ontwerpelementen…Door de lichtheid van kleuren te variëren geeft een toegevoegde diepte aan externe elementen van een project. In interieurs heeft lichtheid een belangrijke waarde in hoe we vormen, patronen en richtingen waarnemen.

In veel landen zijn er tegenwoordig richtlijnen voor kleurgebruik in onze omgevingen.